Choáng giá Option xe Porsche Panamera bản thấp nhất

Nếu bạn mua Porsche Panamera cơ bản chỉ có giá gần 5 tỷ đồng nhưng để xe đúng ta thích và tuỳ chỉnh theo ta bạn có thể phải mua thêm nhiều Option cao cấp với giá rất đắt

Nguồn video: Autodaily

Bài viết cùng chuyên mục

Leave a Comment